Kultur

Ordet kultur er latin og betyder “det dyrkede” i modsætning til ordet natur, som betyder “det fødte”. Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation. I sin enkleste form kommer den begrebslige modsætning til udtryk i forskellen mellem naturfolk og kulturfolk hvor det er fraværet af – og tilstedeværelsen af landbrug der lægges til grund. Mere grundlæggende er modstillingen af kultur og natur i forholdet mellem det oprindelige og det tillærte. Ordets oprindelige betydning forekommer fx i begrebet bakteriekultur.

Begrebet kultur

Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret; men det kan også i neutral forstand beskrive reglerne for en nærmere angivet gruppes adfærd. Børn har fx legekultur.

Man kan tale om fodboldkultur, trafikkultur eller endog om voldskultur. Man mangler voldskultur, hvis man blot slår ukontrolleret løs på hinanden, evt. sparker på en, der allerede ligger ned. Voldskultur opstår gennem stadig omgang med vold inden for et fællesskab af kendere, der ikke slår på hinanden hvor som helst og når som helst. Normalt ville man definere kultur som det modsatte af vold, men i dette tilfælde har volden altså også sin egen kultur.

Kultur som samfundsindretning

Kultur som samfundsindretning

I den anden forstand er kultur noget man kan være eller tilhøre og der er typisk ikke tale om én men om flere kulturer. I denne kontekst er kultur knyttet til bestemte samfunds samlede indretning men ordet bruges enten om samfunds rent symbolske udtryk udelukkende om dets materielle genstande eller om den skjulte ‘kerne’ bag dets mangfoldige udtryk. Eksempler på dette: folkekulturen i Himmerland digital kultur eller storbyens subkulturer. Kultur anvendes således både som gruppebetegnelse og som identificeringsbetegnelse. Begrebet kan yderligere differentieres i: eller grupper af mennesker Kultur som betydningssystemer

Kultur som praksisfelt

Forstået som forskel mellem grupper af mennesker kan kultur fx differentieres i sociale kategorier fx køn og etnicitet. Som betydningssystemer er kultur forskellige tegn eller symboler der skaber mening for mennesker og udgør grundlaget for deres handlinger. Et praksisfelt kan fx være en diskurs eller en stereotyp. Videnskabeligt behandles disse og beslægtede emner i fagene sociologi og kultursociologi Kultur som forskelle mellem mennesker