Begrebet kultur

Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret; men det kan også i neutral forstand beskrive reglerne for en nærmere angivet gruppes adfærd. Børn har fx legekultur.

Man kan tale om fodboldkultur, trafikkultur eller endog om voldskultur. Man mangler voldskultur, hvis man blot slår ukontrolleret løs på hinanden, evt. sparker på en, der allerede ligger ned. Voldskultur opstår gennem stadig omgang med vold inden for et fællesskab af kendere, der ikke slår på hinanden hvor som helst og når som helst. Normalt ville man definere kultur som det modsatte af vold, men i dette tilfælde har volden altså også sin egen kultur.