Kultur som samfundsindretning

Kultur som samfundsindretning

I den anden forstand er kultur noget man kan være eller tilhøre og der er typisk ikke tale om én men om flere kulturer. I denne kontekst er kultur knyttet til bestemte samfunds samlede indretning men ordet bruges enten om samfunds rent symbolske udtryk udelukkende om dets materielle genstande eller om den skjulte ‘kerne’ bag dets mangfoldige udtryk. Eksempler på dette: folkekulturen i Himmerland digital kultur eller storbyens subkulturer. Kultur anvendes således både som gruppebetegnelse og som identificeringsbetegnelse. Begrebet kan yderligere differentieres i: eller grupper af mennesker Kultur som betydningssystemer

Kultur som praksisfelt

Forstået som forskel mellem grupper af mennesker kan kultur fx differentieres i sociale kategorier fx køn og etnicitet. Som betydningssystemer er kultur forskellige tegn eller symboler der skaber mening for mennesker og udgør grundlaget for deres handlinger. Et praksisfelt kan fx være en diskurs eller en stereotyp. Videnskabeligt behandles disse og beslægtede emner i fagene sociologi og kultursociologi Kultur som forskelle mellem mennesker